Kalendarium

FREDAG 24 NOVEMBER KL. 17.00

ORGELKONSERT – SANKT JACOBS KYRKA, STOCKHOLM
Programmet: J. S. Bach: Triosonat C-dur, Max Reger: Toccata d-moll och Fuga D-dur, F. Mendelssohn: Preludium och fuga d-moll, Filippo Capocci: Fantasi över Veni creator spiritus